Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere hull og store sprekker i asfalten i skoleveien fra innkjøring fra FV24 og helt opp til Skoleveien 68.

Rapportert anonymt 19:54, ons. 17 juni 2020

Skader på vegdekke grunnet mye tungtransport og dårlig bærelag. Grøfter har ikke blitt rensket på flere 10-år, noe som fører til mye fukt i forsterkningslaget, som igjen fører til teleskader år etter år.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no