Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tilgroing av busker og trær skaper farlige situasjoner i boligområde med mange barn.

Publisert av frank.lervag@gmail.com 17:15, torsdag 18 juni 2020

Trær og busker/ gress hindrer sikt i farlig sving ved Gamle Skulevegen 36/38

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no