Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ingen overholder regler om gjennomkjøring forbudt.

Publisert av Peder Wold 15:01, lørdag 20 juni 2020

Ingen overholder regler om gjennomkjøring forbudt. Stor trafikk etter at Volhaugvegen ble opparbeidet på nytt. Enkelte holder 60km/t i vestgående retning i Sole. Burde vært sett på ift hele gateløsningen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no