Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt lysmast.

Publisert av Frode Bentzen 23:17, tor. 25 juni 2020

Lyktemast er knekt. Strømkabelen er imidlertid intakt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no