Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende sperremerkings felt

Publisert av Torbjørn Berentsen 12:55, fre. 10 juli 2020

Den kvite merkinga på sperrefeltet på kaien er heilt utslete og viser ikkje lengre. Dette fører til oppsamling av biler på kaien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no