Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

20 cm hull midt i vei i sving

Rapportert anonymt 20:39, tor. 6 august 2020

Hullet er midt i veien i en sving, og så pass dypt at det kan føre til skade på kjøretøy dersom en treffer det.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no