Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mørkt gatelys, virker ikke

Publisert av Hanne Espelund 09:36, ons. 12 august 2020

Gatelys virker ikke har vært mørkt siden i fjor høst

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no