Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Her gror det igjen

Rapportert anonymt 10:41, fre. 21 august 2020

Fint om denne gangstien blir ryddet. Vanskelig å møte andre gående/syklende/barnevogn

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no