Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veiev gror igjen snart. Kanter må klippes. Mye barn ute.

Rapportert anonymt 16:03, lør. 22 august 2020

Kanter og vegetasjon må klippes i Solbyveien

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no