Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fyllmasser, steiner og skrot i veigrøft etter fiberutbygging

Rapportert anonymt 16:02, tir. 25 august 2020

Drensgrøfta langs veien er ikke ryddet og ordnet etter fiberkabelgravinga. Inntaket for drensrør under veien er fylt opp av stein og løsmasse

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no