Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Etter endt kommunalt arbeid

Rapportert anonymt 13:58, man. 15 august 2011

Sommeren 2010 utførte Nannestad Kommune arbeid med å sette opp gatelys i Gamle Dalsveg og Tranevegen. Lysene fungerer, men det er ikke asfaltert der hvor man måtte grave opp veien. Ved innkjøringen til Tranevegen er det også, som følge av gravearbeidet, et kumlokk som stikker 10 cm høyere enn veibanen. Unødvendig å ikke fullføre arbeidet og svært dårlig å ikke fullføre året etter (kunne vært forståelig at de ventet en sesong grunnet tele i fjor høst, men nå burde dette vært utbedret)

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no