Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Løst kumlokk i inderøyveien.

Rapportert anonymt 00:10, tir. 8 september 2020

Stor sjenanse for de som bor i nærheten eller ferdes der. Støyer mye når tungtransporter kjører der.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no