Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys blinker ukontrollert - mellom Tromboneveien 16 og 17

Publisert av Stein Hoem 13:27, ons. 9 september 2020

Gatelys blinker ukontrollert - kan stå på noen minutter, så blinke av og på en periode - for enten å slå seg helt av en stund eller på igjen. Svært forstyrrende da det skinner/blinker rett inn i stua. Har vært slik siden jan/februar - da det var strømbrudd på gatelysene i gata som ble utbedret.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no