Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

* Vegetasjon hindrer sikt i kryss i stasjonsvegen - parkering av bilar nær kryss på austsida av Haugetun

Publisert av Nina Grotle 10:49, fre. 18 september 2020

Uoversikteleg kryss i Stasjonsvegen * Vegetasjon nær kryss når ein kjem frå vest og aust * Parkering av bilar på austsida av Haugetun - nær krysset * Mykje trafikk på ein veg der barnehagen ofte må passere på veg til turmålet

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no