Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kantsteiner borte mellom vei og fortau

Publisert av Torunn 10:52, tor. 24 september 2020

Kantsteiner er smuldret opp i småbiter. Det er hull mellom fortau og vei ca 2 meter langt. Biler som kjører over denne kant inn til Kiwi kan risikere å ødelegge dekk.Farlig for syklende med mye småstein der hvor kantstein har vært. Ny kantsein eller asfalt må dekkes over hullet snarest

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no