Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veien er full i slagholer

Publisert av Ruben 23:35, tir. 29 september 2020

Det har vore slagholer i heile Befringsvegen sidan dei fiksa det sist gang. Det er direkte trafikkfarleg når ein må køyre sikk sakk mellom slagholene for å ikkje øydelegge køyretøya

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no