Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fleire av gatelys lyser ikkje.

Publisert av Magne Ullaland 10:09, ons. 30 september 2020

Strekninga på Øyrevegen, Naustdal Bygg - Løkentunet er fleire av gatelysa gåen. I tillegg er fleire av koblingsbokasane på mastepålane lause frå masta/pålen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no