Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys slukket utenfor nr 55 i oppkjørselen til 63

Rapportert anonymt 20:21, lør. 3 oktober 2020

Gatelys lyser ikke i Erkleivvegen, rett utenfor nr 55 i oppkjørselen til 63

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no