Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig vanntrykk til eiendom.

Rapportert anonymt 10:53, ons. 7 oktober 2020

Dårlig vanntrykk inn til eiendom.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no