Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangelfull reparasjon etter graving

Rapportert anonymt 15:07, tir. 16 august 2011

Rett nedenfor krysset Skogveien - Furuveien mot RV157 er Skogveien gravd over for mer enn et år siden i forbindele med legging av ny kabel. Veien er etter dette kun midlertidig reparert med løsmasser, og etter regnskyll er det tiilbakevendende problemer med hull. Det er ikke reasfaltert etter gravearbeidet, noe som ville løst problemet

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no