Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fartsdemping

Rapportert anonymt 13:16, man. 12 oktober 2020

Det er flere små barn som bor i Solveien, og tidvis stor trafikk. Ønsker at det installeres fartsdempere i Solveien for å få ned hastigheten til kjøretøy og dermed minske risiko for barna.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no