Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler gatelys ved buss ved busstopp "Berg vest" på veg 661. Lysmasten ble tatt ned tidlig i sommer, og den ble lagt i veggrøfta, og der ligger den fortsatt.

Publisert av Arve Berg 09:56, ons. 14 oktober 2020

Uten gatelys er det stummende mørkt. Lysmasten ble tatt ned tidlig i sommer, og nå er det tid for at det blir gatelys igjen. Det er barn, ungdom og eldre som bruker bussen daglig. Det haster å få gatelyset på plass før det blir noen skader seg.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no