Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelykt lyser ikke

Rapportert anonymt 08:11, fre. 16 oktober 2020

Gatelykt i Lurdalsveien ved krysset mellom Lurdalsveien og Seterveien lyser ikke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no