Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vann kommer opp

Rapportert anonymt 22:24, tir. 16 august 2011

Mangler grøfting, vannoppkomme ved vei, står stadig vann på veien, som også bryter hull i veibanen. Like ved nedkjørsel fra hvitt våningshus gbr.191/1

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no