Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien ved innkjørsel Klomreheia

Rapportert anonymt 08:20, fre. 19 august 2011

Det er et hull i veien ved innkjørsel fra RV404 og inn til Klomreheia. Hullet blir større og større.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no