Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Strømledning har falt ned.

Publisert av Tom Blandkjenn 17:59, man. 2 november 2020

Det har falt ned ledning fra stolpe.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no