Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hullete vei

Publisert av May Hegvold 23:29, fre. 6 november 2020

Hullete vei igjen. Veien er til en hver tid hullete

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no