Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tre kan rive ledninger for gatelys

Publisert av Rune Røsstad 14:09, tir. 10 november 2020

Et større tre vokser opp i ledningsnettet for lavspent, gatelys og fiberkalbel, vis a vis Lohneveien 96/98. Hvis ikke treet felles, vil det trolig rive skade disse ledningsnetta

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no