Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

10

Rapportert anonymt 09:43, fre. 20 november 2020

Tett drens rør under veg, og mye overvann ved nedbør

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no