Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

2 gatelys som ikke virker

Rapportert anonymt 14:11, lør. 21 november 2020

2 gatelys som ikke lyser

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no