Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fra rundkjøring i torsbekk/korsgata frem til alvim bru virker ikke.

Rapportert anonymt 07:33, tor. 26 november 2020

Gatelys fra rundkjøring i torskbekk korsgata retning ut fra byen virker ikke frem mot sannesundsbrua. har vært uten lys snart et år. Det oppstår mange farlige situasjoner med gående og syklister langs denne strekningen på grunn av at strekningen er uten lys. NÅ MÅ DETTE ORDNES.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no