Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys slår seg av og på ca. en gang i minuttet.

Publisert av Einar Liatun 23:43, lør. 28 november 2020

Virker som lyskilde er defekt. Tenner, lyser et mindre enn ett minutt og slukkes igjen. Gjentar seg i hele perioden lyset skal være tent.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no