Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lampe slukker og lyser om hverandre

Publisert av Tomas Homstvedt 14:37, man. 30 november 2020

Lampe slukker en stund og lyser en stund, dette gjentar seg. Dette er raporter av Gylmer Bach i Rådyrveien 13

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no