Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ved parkeringsplass barnehage

Rapportert anonymt 08:02, tir. 8 desember 2020

Gatelys ved parkeringsplass barnehage/oppkjørsel klubbhus virkar ikkje. Det er bekmørkt, då dette er det einsate gatelyset i området. På morgonen er det mykje trafikk ifm. levering til barnehage og SVÆRT vanskelig å sjå barn (eller vaksne) som går frå bilane til barnehagen. Bør rettast opp UMIDDELBART før det skjer ei ulukke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no