Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende fortau

Rapportert anonymt 19:12, fre. 25 desember 2020

Ved Bunnpris butikken på Hundhammer mangler det noen få meter med fortau og en fotgjenger overgang for å få en helhet i det. Og for at fotgjengere skal slippe å gå ute i en sterkt trafikkert gate. Det er butikk og barnehage trafikk på stedet i tillegg til alle boenhetene.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no