Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ulik fartsgrense

Rapportert anonymt 09:38, lør. 26 desember 2020

Det er skiltet 90 km/t gjennom Kongsbergtunnelen i retning Hokksund, helt frem til Damåsen (merket i kartet) hvor fartsgrensen settes ned til 80 km/t, som gjelder frem til etter avkjøring til Darbu. Deretter er det 90 km/t nesten frem til Hokksund. Dette gir ingen mening. Strekningen mellom Damåsen og Darbu er delt av med midtdeler, og har ny, moderne og god belysning. Veien er av akkurat samme standard som strekningen mellom Darbu - Hokksund, og bør ha samme fartsgrense 90 km/t hele veien, gjerne med redusert til 80 km/t ved av/påkjøringsfelt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no