Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i fortau. Farlig for syklister og gående

Publisert av Steinar Aas 16:17, mandag 4 januar 2021

Det er et hull i fortauet som kan forårsake ulykker

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no