Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Merking fotgjengerfelt slitt bort

Publisert av Lene Rødmyr 09:05, mandag 11 januar 2021

Ved fotgjengerfeltet er merkingen slitt bort og siden det ikke er noen skilt er det en del trafikanter som ikke slipper over gående. Bilister gir tilnog med tegn med horn at de ikke liker at de må stoppe for gående. Nå som rushtrafikken har tatt seg opp blir det vanskelig å komme over veien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no