Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nesten alle gatelysene i Raveien er mørklagt, det har vært slik siden nyttår.

Rapportert anonymt 16:08, lørdag 16 januar 2021

Ungene vegrer seg for å ferdes i mørklagt gate. De må følges til og fra skolen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no