Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dype hull og dårlig asfalt i et stor område

Publisert av Kjersti Bøe 21:21, mandag 18 januar 2021

Det har lang til vært flere hull og dårlig asfalt. Trafikkfarlig for bil og sykkel. Dette går rett og slett ikke an på en veistrekning som er så sterkt trafikkert !!!!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no