Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Har en tendends til å bli glemt ved brøyting, hver eneste gang

Rapportert anonymt 19:33, ons. 20 januar 2021

Den kommunale vegen ned til håvegen 20 og 22 blir alltid glemt ved snøbrøyting.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no