Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende skilt kryss Herrehårdsveien

Publisert av Ken Bruheim 13:13, torsdag 21 januar 2021

Mangler opplysningsskilt 'Blind vei' for Herregårdsveien i kryss Osloveien slik forskriften tilsier.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no