Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys slukket mellom Ørneveien 7 og Ørneveien 9

Publisert av Kari Kauserud Arnesen 09:32, fredag 22 januar 2021

Gatelys slukket mellom Ørneveien 7 og Ørneveien 9 på Mosseskogen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no