Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stolpe for gatelys har vært knekt i over et år, og ligger på bakken

Publisert av jacob ludvigsen 09:36, tir. 2 februar 2021

Som overskriften sier, er gatelyset knekt. Vennligst fjern den knekte stolpen, og helst sett en ny sånn vi igjen har lys langs hele gangstien

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no