Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere gatelys langs Kongsmarkveien som har vært mørke over lang tid.

Publisert av Stein Johnny Olsen 10:03, tirsdag 2 februar 2021

Flere gatelys har vært mørke over lang tid. Gjelder hele Kongsmarkveien, fra Kongselv og inn dalen til Kongsmarka. I tillegg bør grøfter og stikkrenner (som Hadsel kommune skulle renske opp i fjor) ordnes før våren og snøsmelting.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no