Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull rett ved bomstasjon (tellesløyfe)

Publisert av Mateus 18:13, tir. 16 februar 2021

De er ødelagt asfalt på tellesløyfe.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no