Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull / fordypning på 2-4 meter i høyre kjørefelt på veg mot Frøystad / Torvik

Publisert av Magne Kopperstad 19:34, torsdag 18 februar 2021

Det er veldig ubehagelig å kjøre i denne med storbil. Vet man ikke om den og har høy fart begynner bilen å "voble". Det er 80 km /t fartsgrense på stedet. Ligger like før toppen av Frøystadskaret, rett under høyspentlinjen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no