Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Smeltevann fra åker graver over veien og renner ned i hagen .

Publisert av Trond Haugen 15:32, søndag 21 februar 2021

Smeltevann/overvann fra åker graver hull i veibanen og renner videre ned i hagen. Dette er for at grøfta er delvis pløyd igjen og i tillegg islagt. Ved avkjøringa opp til Einar Rein er veien også gravd over grunnet samme årsak.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no