Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

20 cm dypt hull i veibane

Rapportert anonymt 12:53, mandag 22 februar 2021

Rett før gangfeltet hvis man kjører ut Kværnerbyen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no