Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Trafikkøy skada før rundkjøring

Rapportert anonymt 14:13, man. 22 februar 2021

Skada trafikkøy.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no